โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรน่าน จัดซ้อมความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

กองบริหารทรัพยากรน่าน จัดซ้อมความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. กองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน โดย นางนางเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นำบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ร้านยนตกรการดับเพลิง บรรยายให้ความรู้และอบรมขั้นตอนต่างๆในการรับมือเหตุภาวะฉุกเฉิน การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ บริเวณอาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน