โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. กองบริหารทรัพยากรน่าน โดย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน  และร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน