โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 กิจกรรม

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 - ศุกร์ 17 มกราคม 2563

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 17 ม.ค. 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


การสัมมนานำเสนอในกลุ่มหัวกะทิ เรื่อง “การพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย”
จันทร์ 13 มกราคม 2563 - พุธ 15 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอในกลุ่มหัวกะทิ เรื่อง “การพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 - สำหรับสื่อมวลชน วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. - สำหรับภาคเอกชน/ ภาคธุรกิจ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. - สำหรับประชาชนทั่วไป วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สัมมนานำเสนอ/สาธิต • เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและนโ... >> อ่านต่อ


ประกวดไก่ตั้ง(ไก่ต่อ)ในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่3
อาทิตย์ 12 มกราคม 2563 - อาทิตย์ 12 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สาขาสัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)
>> อ่านต่อ


ประกวดจัดสวนถาด
อาทิตย์ 12 มกราคม 2563 - อาทิตย์ 12 มกราคม 2563

สถานที่ : บริเวณสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์
>> อ่านต่อ


ประกวดร้องเพลงในงานเกษตรน่านแฟร์
เสาร์ 11 มกราคม 2563 - อาทิตย์ 12 มกราคม 2563

สถานที่ : เวทีกลาง
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดร้องเพลงในงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ
เสาร์ 11 มกราคม 2563 - พุธ 15 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
             >> อ่านต่อ


งานวันเด็กแห่งชาติ
เสาร์ 11 มกราคม 2563 - เสาร์ 11 มกราคม 2563

สถานที่ : เวทีกลาง มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน
>> อ่านต่อ


กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์
จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 - ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562

สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดงานแถลงข่่าว
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 - ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562

สถานที่ : อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
>> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเทพีผ้าน่านในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่3
ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 - จันทร์ 13 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(สาขาการบัญชี)
การประกวดเทพีผ้าน่าน ประจำปี 2563 วันที่ 13 ม.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ งานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 มหากรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประกวดสุภาพสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดน่าน รับสมัคร 4 ธ.ค.2562-10 ม.ค.2563 นี้ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th ติดต่อสอบถาม 054-710259 ต่อ 7111 หลักเกณฑ์การประกวดเทพีผ้าน่าน >> https://w... >> อ่านต่อ


Count Activity : 61 - 70 ทั้งหมด 226

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา