โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา