โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563 โดย นายพงษ์พันธ์ ธรรมลังกา จำนวนผู้เข้าชม 476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ กองการศึกษาน่าน และทุกคณะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา