โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 กันยายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

...............................................................................................................................

Download ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา