โลโก้เว็บไซต์ ศุลีย์ภัสร์ รัตนอารีกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : ศุลีย์ภัสร์ รัตนอารีกุล


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหน่วยการเรียนรู้ระบบการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเกษตรของจังหวัดน่าน
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศประกวดราคา https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/06/20190610153808_63988.pdf 2.เอกสารประกวดราคา https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/06/20190610153914_47602.pdf 3.ราคากลาง https... >> อ่านต่อประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหน่วยเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส้มสีทองเมืองน่าน
พุธ 29 พฤษภาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยเรียนรู้ ราคากลางก่อสร้างหน่วยเรียนรู้ ครุภัณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา