โลโก้เว็บไซต์ สกนธ์ เรืองฉาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : สกนธ์ เรืองฉาย

ขอแจ้งให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบประเมินบุคลากรที่อาจเป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
ศุกร์ 16 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ขอแจ้งให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบประเมินบุคลากรที่อาจเป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และตรวจสอบบุคลากรตามประกาศว่า ผู้ที่มีความเสี่ยง นอกจากมาจากพื้นที่เสี่ยง ยังรวมถึง ผู้ที่มาทำงานโดยรถสาธารณะ หรือเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยขนส่งมวลชนบริการสาธารณะขอให้เป็น บุคลากรที่ WFH เพื่อทราบ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 8 เม.ย. 64
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 8 เม.ย. 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดพิธีไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ และพระพิรุณ นำโดยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว.... ข่าว :   >> อ่านต่อ


โรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 26 มี.ค. 2564
ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 26 มี.ค. 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการต่อยอดความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครอบครัวพอเพียงให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่  - กลุ่มสาขาพืชศาสตร์ ได้แก่ Butternut, ส้ม, ดิน-ปุ๋ย เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เห็ดและกล้วยไม้ เป็นต้น - กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์และประมง  ได้แก่ ฟาร์มโคเนื้... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันจันทร์ ที่ 22 มี.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   เพิ่มเติม คณะบริห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มี.ค. 64
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 มี.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมแดง  เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา สร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2564
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 14 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2564 ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 22.00 น. ณ บริเวณเวทีใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและประกาศผลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) "งานของดีเมืองน่าน" แบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยสลากการกุศลได้จำหน่ายทั้งหมดจำนวน 20,000 ใ... >> อ่านต่อ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 14 มี.ค. 2564
อาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท บีสโปคไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด           โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง , ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ , รองอธิการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2564
เสาร์ 13 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดน่านได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี           ในการนี้ ผศ.... >> อ่านต่อ


โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ในกิจกรรมย่อย "การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและพยายามในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต" ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมี ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานเปิดพิธี , ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน >> อ่านต่อ


โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่อง STEM และ MILK
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และขอสนับสนุนวิทยากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "STEM" และ "MILK" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 37 คน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน แผนงานที่ 1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ควบคู่ไปกับการคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 23


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา