โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน, นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะผู้ติดตาม ในงานสัมมนาและเสวนา "ยุทธศาสตร์นำพาการพัฒนายางพารา... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ อธิการบดี มช. พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเบื้องต้นจะ... >> อ่านต่อ


นักเรียนในจังหวัดน่านเข้าเยี่ยมชมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3
พุธ 15 มกราคม 2563

นักเรียนในจังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการ ภายในงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  >> อ่านต่อ


การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
พุธ 15 มกราคม 2563

ในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


สภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2563
พุธ 15 มกราคม 2563

วันที่13 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน) จัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ,นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ,นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบด... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563
พุธ 15 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ ณ บริเวณซุ้มพิธีเปิด มทร.ล้านนา น่าน โดยมีผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลร่วมบันทึกภาพงาน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร
พุธ 15 มกราคม 2563

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และผ่านระบบประชุมทางไกลไปยัง มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เพื่อดำเนินงารจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย พร้อมเชี่ยมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง ที่สามารนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจัดก... >> อ่านต่อ


สืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน
อังคาร 14 มกราคม 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน "ประกวดเทพีผ้าน่าน" ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ตัวแทนชุมชน และผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน ณ งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ  ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวรายงาน และให้การต้อนร... >> อ่านต่อ


การแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2
จันทร์ 13 มกราคม 2563

วันที่ 12-13 มกราคม 2563 ชมรมคนฮักม้าน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวินัย สุปินะ (ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) ) ประธานชมรมคนฮักม้าน่าน กล่าวรายงาน มีการแข่งขันขี่ม้าซิกแซก ขี่ม้าระยะสั้น และขี่ม้าอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดเสวนา หัวข้อเกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค
จันทร์ 13 มกราคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในการกล่าวเปิดการเสวนา "เกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค" ในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563โดยหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ  ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 425


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา