โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
จันทร์ 2 สิงหาคม 2564

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานเปิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมกองการศึกษาน่าน และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft team คณะกรรมการตรวจและประเมิน รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะ... >> อ่านต่อ


1 สิงหาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564 / 83 ปี จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564

          วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 8.09 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 83 ปี จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนหน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ         &... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  อย่างเคร่งครัด โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การตรวจวัดอุณภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 23 ก.ค. 64
ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564

          วันที่ 23 ก.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ อุโบสถวัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม           โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนอาจารย์เจ้าหน้า... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.
จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564

          วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 2 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 2 วันที่ 16 ก.ค. 2564
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564

          วันที่ 16 ก.ค. 2564 อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสังคม           ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดน่าน ภาพ/ข่าว : สกนธ์  >> อ่านต่อ


อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 1 วันที่ 7 ก.ค. 2564
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564

          วันที่ 7 ก.ค. 2564 อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสังคม           ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดน่าน ภาพ/ข่าว : สกนธ์ >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2564
พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564

  วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2564 ผ่าน โปรแกรม MS Team สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และการซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 ให้คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับทราบร่วมกัน และช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งผลงานร่วมประกวด ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ 2 พันธมิตร มทร.ธัญบุรีและบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ ในการร่วมวิจัย สนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์
พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องMeeting Room อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ศีลศริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจสามฝ่าย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตและแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล   Pesident and Group CEO บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด  เพื่อสร้างความ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 917


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา