โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารย์สุรชัย อิ้มทับ อาจารย์ณัฐพล กาบคำ อาจารย์อริยะ แสนทวีสุข ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยปูปาน บ้านวังตาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว และ สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภา... >> อ่านต่อ

Smart Famer Gen Z
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ “สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ (Smart Famer Gen Z)” ในพื้นที่สูง ประจำปี 2560 ในวันที่ 22- 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ต้นแบบแรงบันดาลใจ โดยคุณ... >> อ่านต่อศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการงานฟาร์ม
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ ดร.ทินกร ทาตระกู... >> อ่านต่อ
ถวายราชสุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 179