โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ร่วมกับ อาชีวศึกษาชั้นนำของจีน ผุด หลักสูตร EV, Big Data & AI management, Railway รวมทั้ง Food and Pharmaceutical รองรับเศรษฐกิจใหม่
ศุกร์ 29 กันยายน 2566

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำของจีน 4 แห่ง ในการสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ (EV), การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้วย AI, ระบบรางรองรับอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง และอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีนหรือแพทย์ทางเลือก เป็นโครงการ 2+2 โดยทำการศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.5-2 ปี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนาอีกเป็นเวลา 2 ปี   โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อผ... >> อ่านต่อ


ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน คว้าชัยครองถ้วยพระราชทานในประเพณีการแข่งขันเรือจังหวัดน่านฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ประจำปี 2566    
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2566

     ชมรมเรือพายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน และกลุ่มเยาวชนชุมชนบ้านสวนหอม นำเรือแม่เนื้อทอง 1 และ เรือแม่เนื้อทอง 2 ป้วยจือน่าน สวนหอม เข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ พันธมิตรทางการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2566

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Technische Universität Dortmund Dortmund มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย พร้อมด้วยพันธมิตรหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด Work-based... >> อ่านต่อ


“เต็มใจ” รณรงค์สร้างสรรค์ เชื่อมถึงกันด้วยการให้ ร่วมแรงร่วมใจ มทร.ล้านนา น่าน / 27 ก.ย. 66
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2566

     วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมจัด "โครงการเต็มใจ" โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน ในการจัดอบรมความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาด Big Idea มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน กล่าวรายงาน และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ทั้งสิ้น 250 คนจาก 25 ทีม (... >> อ่านต่อ


ผลงานการประกวดแบบของนักศึกษาสู่การสร้างงานสถาปัตยกรรมซึ่งจัดแสดงในงาน The 29th Guangzhou Garden Expo
พุธ 27 กันยายน 2566

        ผลงานการออกแบบ “Bamboo trap” ของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ทีม Yetteh  จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายณัชพล มิ่งขวัญ นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์ นายปภังกร มรม่วง นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร นายธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์  โดยมี ดร.กนกวรรณ คชสีห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในนามตัวแทนประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Competition Champion Third Prize จากการประกวดออกแบบสถาป... >> อ่านต่อ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี
พุธ 27 กันยายน 2566

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในโอกาสที่ได้นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสัมมนาศึกษาและพัฒนาแผนปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี >> อ่านต่อ


วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566
อังคาร 26 กันยายน 2566

     วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พุทธรักษา และงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิการบดี มทร.ล้านนนา , ผู้บริหาร , อาจารย์ ,บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัต... >> อ่านต่อ


โครงการบิณฑบาตสัญจรเอื้ออาทรสังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม
อังคาร 26 กันยายน 2566

     วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จัดโครงการบิณฑบาตสัญจรเอื้ออาทรสังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มี รองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิการบดี มทร.ล้านนนา , ผู้บริหาร , อาจารย์ ,บุคลากร , สมาคมศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ อาคารเรียน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566
อังคาร 26 กันยายน 2566

        วันที่ 25 กันยายน 2566 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุม การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่         โอกาสนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให... >> อ่านต่อ


นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฯ AgTech AI Consortium 2023
อังคาร 26 กันยายน 2566

          เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ ประจำพื้นที่ภาคเหนือ หรือ AgTechAI 2023 นำโดย อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย ทีมผู้ประสานงาน คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณะภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจฯ AgTech AI Consortium 2023 เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะเครือข่ายภาคเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1740


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา