โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 9.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)           กำหนดการในพิธี หน่วยงานราชการ/รัฐวิสา... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร ผู้ผ่านการอบรมการเพาะเห็ดครบวงจรเชิงการค้า สำหรับผู้ประกอบการ
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563

    วันนี้ (22 ต.ค. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงการค้า สำหรับผู้ประกอบการ" ในวันที่ 14-20 ตุลาคม 2563 ณ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน จำนวน 4 ท่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563

      วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 9.00 น. สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานทำบุญสาขา เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยทำพิธีด้านศาสนาพุทธ เชิญพระสงฆ์ จำนวน 8 รูป มาทำบุญตักบาตร และเลี้ยงเพล โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฯ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อรับรองแปลง ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563

         ด้วยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด โดยบูรณาการ การดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาควิชาการ  อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กรรมการผู้จัดการ บ.ประชารัฐฯ น่าน พาณิชย์จังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน  บริษัทเซ็นทรัลฟู๊ด รีเทลจำกัด บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยสาขาน่าน สภ... >> อ่านต่อ


การแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 21 ตุลาคม 2563

           วันนี้ (21 ค.ต. 63) เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พุธ 21 ตุลาคม 2563

วันนี้ (21-ต.ค.-63) เวลา นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยช่วงเช้าตรู่ เวลา 07.00 น. มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากนั้นเวลา 8.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี เข้าวางพานพุ่มด... >> อ่านต่อประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564
ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ๑/๒๕๖๔ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564
ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ๑/๒๕๖๔ การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ >> อ่านต่อ


นักเรียนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563

ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 นำทีมโดย อาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข, อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์, อาจารย์ธีรวุฒิ ปิงยศ, อาจารย์ณัฐพล วิชาญ และนางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ แนะแนว ณ โรงเรียนพพระธาตุ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจต่อการเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ล้านนา น่าน เป็นอย่างมาก โดยนักเรียนได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 433


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา