โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ2562
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ2562 <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<< คลิ๊ก... >> อ่านต่อ


ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ
จันทร์ 21 มกราคม 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน
เสาร์ 19 มกราคม 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อังคาร 15 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด << คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) << คลิ๊ก TOR-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด << คลิีก >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<คลิ๊ก TORครุภัณฑ์ห้องหฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<คลิ๊ก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 108


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา