โลโก้เว็บไซต์ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสิน ดำเนินโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น"
          วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาภายใต้ "โครงการออมสิน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา