โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสิน  ดำเนินโครงการ

มทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสิน ดำเนินโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย จักรรินทร์ ชื่นสมบัติ จำนวนผู้เข้าชม 1042 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาภายใต้ "โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมี นายภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชุน และส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 2 ธนาคารออมสินและคณะกรรมการธนาคารออมสิน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

          สำหรับกิจกรรม “การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จัดขึ้นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทีมที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ที่เหมาะสมไปถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน7 ทีม เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหารจากผัก-ผลไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่ากว้าง ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาส้มสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรริมวงปลาส้มสมุนไพร ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาถิ่น กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์ บ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4.โครงการยกระดับชุมชนสันดอนรอม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกพุงปลาลำไย ตำบลสันดอนรอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
5.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่-ยาหม่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนใช้ไม้เท้าขาว ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
6.โครงการเสริมสร้างเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าเมอะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
7.โครงการยกระดับชุมชนบ้านดอน สร้างการท่องเที่ยว(โฮมสเตย์) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าว: จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ 
ภาพ: วีรวิทย์ ณวรรณมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา