โลโก้เว็บไซต์ 16-08-64 world skills 2021 asia | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

16-08-64 world skills 2021 asia

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านสองหนุ่มราชมงคลล้านนาตัวแทนประเทศไทย ฝ่าด่านภารกิจสุดหิน การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ คว้าอันดับ 3 เวที World Skills Asia Online Friendly Skills Game 2021
      สองเยาวชนจากมทร.ล้านนา ตัวแทนประเทศไทย  ลงสนามแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ฝ่าด่านภารกิจสุดหิน การจำลองการส่งเวชภัณฑ์ยาใน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา