โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา