โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 24 ธ.ค. 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 24 ธ.ค. 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 24 ธ.ค. 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
          วันที่ 24 ธ.ค. 2564 จังหวัดน่านจัดพิธีทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต เป็นประธาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา