โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ รอง ผวจ.ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ รอง ผวจ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านรก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ รอง ผวจ.ลำปาง นำเสนอนโยบายการบริหารงานที่รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบทางการเกษตรและเกษตรปลอดภัย
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา