โลโก้เว็บไซต์  “อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2019” (Nan Agro – Industry Fair 2019) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

“อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2019” (Nan Agro – Industry Fair 2019)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2019” (Nan Agro – Industry Fair 2019) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน กลุ่มคัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการตลาดให้กับผู้ประกอบการอุตสากรรมเกษตรแปรรูปและอาหารเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร หลากหลายชนิด กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
• ชม : นิทรรศการนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน
• ชิม : อาหารจากหนุ่มเมืองน่าน เชฟเฟิร์ส มาสเตอร์เชฟคนที่สองของประเทศไทย (3 มีนาคม 2562)
• ช้อป : สุดยอดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สมุนไพร กาแฟ และอื่นๆ กว่า 50 บูธ 
ณ บริเวณถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา