โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยนานาชาติ แขวงอุดมไซ สปป.ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยนานาชาติ แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14- 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ เป็นประธานร่วมกับ นายสรรเพชร์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด สำนักงานน่าน ในการกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยนานาชาติ แขวงอุดมไซ สปป.ลาว(35 คน)ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการร่วมมือทางการศึกษา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมในการต้อนรับ และร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมเยี่ยมชม ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการบัญชี ชมนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษาตลอดทั้งการร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น น่าน การเต้นรำบาสโลบ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 35 คน 

คณะนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ แขวงอุดมไซ สปป.ลาว เยี่ยมชมการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก #1

คณะนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ แขวงอุดมไซ สปป.ลาว เยียมชมการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก #2

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา