โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงนิทรรศการและนวัฒกรรมของนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานแสดงนิทรรศการและนวัฒกรรมของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วัน ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. ดร.เกชา คูหา เป็นประธานกรรมการเปิดงานแสดงนิทรรศการและนวัฒกรรมของนักศึกษา โดยมี ผศ.นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ สังคม นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมันในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ฝึกออกแบบ นวัตกรรม ของนักศึกษา รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจ ตลอดถึงคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ สาขาแขวงุดมไซ สปป.ลาว (35คน) ณ.อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา