โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 568 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร อ.ประเสริฐ ศรีพนม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำเหล่าคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นเข้าสู่พิธีถวายราชสดุดี โดยประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และเปิดกรวยพานพุ่มถวายราชสักการะ จากนั้น นางสาวศศิภา ชุมภูธิมา ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทอาเศียรวาท จากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรเลงเพลงมหาชัย ณ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา