โลโก้เว็บไซต์ วันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางนงเยาว์สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำการฝ่ายบริหาร และวิภาวรรณ, จงชาญสิทโธ ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม พิธีวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ประชาชน องค์กร ทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธี โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน โดยประธานนำแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ในพิธีทำบุญวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อัญเชิญพระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอ่านสารนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้ทำพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน วันที่ 1 เมษายน 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา