โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหน่วยเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส้มสีทองเมืองน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหน่วยเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส้มสีทองเมืองน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย ศุลีย์ภัสร์ รัตนอารีกุล จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา