โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 8) ประจำปีพุทธศักราช 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 8) ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 971 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์งาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 8) ประจำปีพุทธศักราช 2562" จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ(อาคารใหม่) มทร.ล้านนา น่าน
>> 08.00–09.00 น. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
>> 09.00 น. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ
>> 09.20–15.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ร.4)”, เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย (ร.9)” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย (ร.9)” และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
>> 09.30–15.30 น. เริ่มประกวดและแข่งขัน ได้แก่
(*) การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาตอนปลาย, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
(*) การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ประถมศึกษาตอนปลาย, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
(*) การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์(ประถมศึกษา, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
(*) การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาตอนปลาย, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
(*) การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้(มัธยมศึกษา/ปวช.)
(*) การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์(ม.ต้น และ ม.ปลาย)ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 27,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
-โทรศัพท์: 054–710259 ต่อ 7123 โทรสาร: 054–771398
-ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th หรือ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา