โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 650 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา