โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่ มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่ มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา