โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลการประกวดและแข่งขัน  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สรุปผลการประกวดและแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปผลการประกวดและแข่งขัน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2562)

 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดูผลได้ที่ http://sat.nan.rmutl.ac.th/sw/ <<< คลิ๊ก

                                                                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ คลิ๊ก^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา