โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในการประชุมเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่สูญเปล่า โดยมี คณาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
.
#ภาพ/ข่าว โดย นายRoshan Limbu นักศึกษาฝึกงาน แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา