โลโก้เว็บไซต์ สืบสานวัฒนธรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สืบสานวัฒนธรรม 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม "เกษตรศาสตร์รวมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ทุ่งนาเกษตรรวมใจ บริเวณหน้าสาขาพืชศาสตร์ ภายในกิจกรรม มีการจัดแสดง ประวัติการเกี่ยวข้าว รำวงเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งมีบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ภายในงาน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา