โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมภาคีเครือข่ายการจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมภาคีเครือข่ายการจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 246 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายการจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่อขงมหาวิทยาลัยได้ร่วมก่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม นำโดยผู้บริหารการยางแห่งประเมศไทย(จังหวัดน่าน) ,ตัวแทนผู้บริหารศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดน่าน,สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน,ผู้อำนวยการประมงจังหวัดน่าน,อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ,เกษตรและสหกรณ์จังหวดน่าน,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง,ประธานชมรมคนฮักม้าจังหวัดน่าน,บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน,ผู้จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน,ตลอดถึงผู้บริหารสามคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน)และอีกหลายหน่วยงาน โดยได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในงานในระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563 เบื้องต้นได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ,การประกวดผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์,ชมการแสดงจากชุมชนใกล้เคียง,ชมการประกวดร้องเพลง,รำวงพื้นบ้าน,การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจังหวัดน่าน,มหกรรมสวนน้ำ,การแข่งขันขี่ม้าสไตล์คาวบอย,การประกวดเทพีผ้าน่าน,การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอื่นๆอีกมากมายภายใต้ชื่องาน"เกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 และมหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ" ทั้งนี้โดยมีรองคณบดี คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา น่าน #ภาพโดยนายโลซอน ลิมบู นักศึกษาฝึกงาน แผนกประชาสัมพันธ์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา