โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมในโครงการฯ

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมในโครงการฯ"กตัญญูคลับ"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมตามที่กองทัพบกได้ดำเนินงานการเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้เครือข่าย “กตัญญูคลับ”เชื่อมโยงระหว่างมณฑลทหารบกและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมานั้น และกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการกตัญญูคลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทินีดีแอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้โดยมีนายกสภาองค์การสโมสรนักศึกษา นายอภิเดช กรรณิกาเป็นผู้ดูแลนักศึกษาดังกล่าว #ภาพข่าวโดยคุณอภิเดช กรรณิกา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา