โลโก้เว็บไซต์ ศวธ จัดการประชุมถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผล สรุปประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ศวธ จัดการประชุมถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผล สรุปประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

#ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผล สรุปประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 และทบทวนแนวทางการบริหาร เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และหาแนวทางแก้ไข ปี 2560 ณ สิบแสน รีสอร์ต แอนด์ สโครงการประชุมถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผล สรุปประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 และทบทวนแนวทางการบริหาร เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และหาแนวทางแก้ไข ปี 2560 ณ สิบแสน รีสอร์ต แอนด์ สปา แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 โดยให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือ เทคนิคการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่ ภาระงานตามพันธกิจ ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ โครงสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทุกเขตพื้นที่และรวมถึงการประมวลผลวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างกัน

ข่าว/ภาพ : ธนพล  มูลประการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา