โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรของ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บุคลากรของ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 1176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวดี  ศรีแย้ม และอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนา  ครบรอบ 15 ปี ของ มทร.ล้านนา  ทั้งนี้โดยมีอาจารย์อธิปัตย์ สายสูง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ"ราชมงคลสรรเสริญ"ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทอาจารย์ ,นายสำเร็จ มหานิลและนายพรหมพิริยะ สอนศิริ รับรางวัลเกียรติบัตรประเภทศิษย์เก่าที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15(วันที่18 มกราคม 2563) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ในช่วงเช้าเวลา 07.30 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 15 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 08.30 น. พิธีสักการะบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลคณูบาเจ้าศรีวิชัย จากนั้น เวลา 10.45 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ถวายพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ"ราชมงคลสรรเสริญ"ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 32 ท่าน

 

                


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา