โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ร่วมส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ร่วมส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 552 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมด้วยบุคลากรงานทรัพยากรมนุษย์ นางวิภาวรรณ จงชาญสิทโธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และนายพงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา บุคลากรปฏิบัติการ  ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ท่าอากาศยานน่านนคร ในโอกาสทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อทรงนำคณะทำงานชาวต่างประเทศสัมภาษณ์ราษฎรตามโครงการ TIGER - LC (โครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดี) ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา