โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน สร้างแชทบอต ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน สร้างแชทบอต ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เข้าสู่ปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนำโดยอาจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย ,อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย,อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ ,อาจารย์ศิริลักษณ์  แก้วศิริรุ่ง ได้ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านสร้างและพัฒนาการนำเอาแชทบอตมาใช้ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน เพื่อสำหรับใช้ในการค้นหาตำแแหน่งบูธต่างๆภายในงาน ทางไปห้องน้ำ การตรวจผลสลาก ผลการประกวดธิดาดอยและผลการประกวดนางสาวน่าน โดยการใช้โปรแกรมผ่านแอพริเคชันไลน์พัฒนาข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานมากที่สุด โดยเริ่มใช้งานในระหว่างวันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมน่้ำน่านสะพานพัฒนาภาคเหนือ ทั้งนี้โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายวรกิตติ ศรีทิพากร ร่วมถ่ายภาพและให้กำลังใจแก่คณะผู้ดำเนินงานดังกล่าว

 

       


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา