โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วยผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์,ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา,รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เกชา คูหา,รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบและรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติขึ้นมาโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปีการศึกษาทั้งนี้โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต เป็นประธานในการจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นได้วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เปิดกรวย ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้นได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากวงดุริยางค์ศิลป์ของ มทบ.38 ทั้งนี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมเดินขบวนเดินเทิดพระเกียรติดังกล่าว จากมหาวิทยาลัยผ่านชุมชนบ้านมหาโพธิ ชุมชนบ้านสถารส ชุมชนบ้านช้างเผือก ถึงสี่แยกช้างเผือกแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านถนนคลองเปรมประชาราษฎร์ ผ่านตลาดสดเทศบาลบ้านพระเนตร ผ่านหน้าค่ายมณฑลทหารบกที่ 38 ผ่านชุมชนบ้านน้ำล้อม เชียงแข็ง กลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรวมระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร

   สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและหารายได้ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสให้เข้าเฝ้า

   

                

 

     https://youtu.be/jzHN06PfQlM

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา