โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด Mascot | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นศ.สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด Mascot

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 1268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มอบหมายให้นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด Mascot จัดโดยคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชนได้รู้จักเว็บไซต์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ คือ แบบตราสัญลักษณ์ที่ 17 ของ นางสาวณัฐวดี คำไพเราะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก ได้รับรางวัลเป็น Acoustic Guitar ของนายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร กรรมการ และบัตรห้องพักโรงแรมเม้าเท้นบีช พัทยา จำนวน 1 ห้อง/1 คืน พร้อมอาหารเช้า มอบรางวัลโดยนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ให้เกียรติในการมอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง คือแบบตราสัญลักษณ์ที่ 13 ของนายนำพล นัยยุติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับรางวัลเป็นบัตรห้องพักโรงแรมเม้าเท้นบีช พัทยา จำนวน 1 ห้อง/1 คืน พร้อมอาหารเช้า มอบรางวัลโดยนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ให้เกียรติในการมอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง คือแบบตราสัญลักษณ์ที่ 15 ของนายกฤษดา กาวิลเครือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก ได้รับรางวัลเป็นบัตรห้องพักโรงแรมเม้าเท้นบีช พัทยา จำนวน 1 ห้อง/1 คืน พร้อมอาหารเช้า มอบรางวัล โดยศาสตราจารย์พิเศษ กระแส ชนะวงศ์ ให้เกียรติในการมอบรางวัล

โดยโครงการดังกล่าว อาจารย์จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาผู้เข้าประกวด และมีอาจารย์ธีระ พร้อมเพียง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

แหล่งข่าว : http://www.reformvoice.com/th/

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา