โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่านจัดกิจกรรมงานพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่านจัดกิจกรรมงานพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ทั้งนี้โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาน่านเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมพิธีนำโดยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์, รองคณบดีคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เกชา คูหา, รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบและรองณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 และห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

                                          ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา