โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน) มอบเงินสดให้กับ รพ.น่าน ต้านไวรัสโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน) มอบเงินสดให้กับ รพ.น่าน ต้านไวรัสโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 พฤษภาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 968 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.ด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) รศ.ดร.กฤษ ภูรีพงศ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการ(นางมะลิวรรณ ลาภมาก)พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นนำเงินสดที่ได้จากการรวบรวมของศิษย์เก่าเป็นจำนวน 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)เพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลน่านได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นายแพทย์วสันต์ แก้ววี เป็นผู้รับมอบเงินสดดังกล่าว และร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โรงพยาบาลน่าน

          ทางด้านเลขานุการสมาคมได้กล่าวถึงที่มาของจำนวนเงินให้ทาง รพ.น่าน ทราบว่าได้จากการรวบรวมของศิษย์เก่านำโดยการคิดริเริ่มจากท่านนายกสมาคมและความเห็นร่วมกันของคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่มีส่วนร่วมกันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำมาช่วยเหลือสนับสนุนให้ทาง รพ.น่านได้นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ที่เป็นโรคระบาดในขณะนี้ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแก่ผู้ที่มารับบริการจากทาง รพ.น่าน

          ทางด้านนายแพทย์วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณสมาคมที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้โรคระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคในครั้งนี้ด้วย

         ***ภาพโดย อ.ศุภมาศ ทรัพย์ทวีธนกิจ 

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา