โลโก้เว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ำกอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ำกอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1644 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เครือข่ายลุ่มแม่น้ำกอนบ้านพญาแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพญาแก้ว ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ำกอน พิธีบวชป่า ปล่อยปลา สืบชะตาแม่น้ำ ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับประสานความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ และอาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์ประจำสาขาประมง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการเพาะพันธุ์ปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลามิให้สูญพันธุ์ หรือลดน้อยลงไป อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครอบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา