โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2563 โดย พิภพ อินต๊ะภา จำนวนผู้เข้าชม 751 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

วิธีการเข้าร่วมรับชมปฐมนิเทศออนไลน์ โดยระบบ Live Event Microsoft Teams

1. เข้าชมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , โน้ตบุค , สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต ฯลฯ

เวลา 07.00 - 09.00 น.   - คลิกที่นี่ เพื่อเข้าร่วมรับชมการปฐมนิเทศ

   1.1 คลิก ยอมรับ การเก็บและใช้คุกกี้

   

1.2 คลิก เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ 

 

 1.3 เข้าระบบลงทะเบียน โดยใช้ Username ที่แจกให้หรือค้นในเว็บ https://arit.rmutl.ac.th/search_email   โดยใช้เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่าน  หรือเข้าระบบโดย รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนกลาง ตัวอย่างดังภาพ (*** ไม่ต้องใส่ @live.rmutl.ac.th)

ใช้ Username โดยไม่ต้องใส่ @live.rmutl.ac.th ใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนกลาง

                            

   1.4 คลิกตรงคำว่า "คลิกเพื่อลงทะเบียนปฐมนิเทศ"  จะปรากฏลิงค์เพื่อเข้าระบบ MS Teams เพื่อชม Live จนจบ จนถึงเวลา 10.45 น. แล้วทำแบบประเมินออนไลน์ให้เสร็จ จากนั้นออกจากระบบ

   

   1.5 วิธีเข้าเว็บไซต์ Microsoft Teams เพื่อชม Live ปฐมนิเทศ

 

 

2. เข้าชมปฐมนิเทศเขตพื้นที่น่าน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , โน้ตบุค , สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต ฯลฯ

เวลา 12.00 - 15.00 น.   - คลิกที่นี่ เพื่อเข้าร่วมรับชมการปฐมนิเทศเขตพื้นที่น่าน

หรือคลิกเข้าที่ปุ่มสีเขียวในหน้าเว็บหลัก ดังรูป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา