โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2563 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 881 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565

          โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการฯ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://atri.rmutl.ac.th/page/โครงการ-อพสธ และส่งมาทางอีเมลล์ atri_rmutl@hotmail.com ภายในวัน 21 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวชูขวัญ แสงทอง หมายเลขโทรศัพท์ 089 898 7040


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา