โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

             

             

 

รูปภาพโดย ชมรมถ่ายภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา