โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.อนุชา จันทร์บูณร์ ตัวแทน มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมหารือในโครงการน่านฟ้า model (โมเดล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รศ.ดร.อนุชา จันทร์บูณร์ ตัวแทน มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมหารือในโครงการน่านฟ้า model (โมเดล)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.อนุชา จันทรบูณร์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ทั้งนี้โดยทางกองทัพอากาศจัดทำโครงการน่านฟ้า model มุ่งเน้นการพัฒนาดิน น้ำ ป่าน่านและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดการประชุมเพื่อหาข้อยุติ โดยการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน หารือแนวทางการปลูกป่าในรูปแบบของการโปรยเมล็ดพันธุ์โดยการปลูกป่าใช้พืชพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานแนวพระราชดำริของในหลวงโดยการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างและใช้พื้นที่ของฝ่ายนั้นเปรียบเสมือนเป็นห้างสรรพสินค้าคือมีผลไม้ตามฤดูกาลที่สามารถเก็บกินได้ที่ประชุมมีมติดำเนินการปลูกป่าและโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศในห้วงวันที่ 9-10 กันยายน 2563 มี พล.อ.ต.ณรงค์ อินทรชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ประธานคณะทำงานเป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตร กลุ่ม เครือซิเมนต์ไทย( SCG ) บริษัททีโอที และหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 กรมทหารพรานที่ 33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน โรงเรียนนาน้อยเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย

ภาพข่าว   10-8-63กองทัพอากาศจัดทำโครงการน่านฟ้า model

 

      

 

 

ภาพข่าว   10-8-63กองทัพอากาศจัดทำโครงการน่านฟ้า model

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา