โลโก้เว็บไซต์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง  มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร ซึ่งมีหัวข้อเรื่องการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย การฟักไข่และการจัดการตู้ฟักไข่เบื้องต้น การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองและการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการปฏิบัติการผสมอาหารไก่ด้วยตนเองบรรยายโดยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติการฟักไข่ แผนกสัตว์ปีก

 

              


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา