โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 กันยายน 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 728 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เกชา คูหา เป็นประธานในพิธีเปิดการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์,ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา,รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ,ผศ.ดร.ชาญยุทธ กาญจนพิบูลย์ ตัวแทนผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโดยนายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยกีฬาสานสัมพันธ์ ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และได้จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆเช่น วิ่งกระสอบ,ชัคคะเย่อ,วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน ตลอดถึงการแสดงดนตรีสากลของนักศึกษา และการประกวดดาว/เดือน/ดาวเทียม ทั้งนี้โดยมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และนั่งห่างกันในระยะ 1 เมตร ล้างมือหรือทาเจลแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬใเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตาม มารการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19(ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ณ อาคารเอนกประสงส์ มทร.ล้านนา น่าน

 

                          


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา