โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ในโครงการโควตาพิเศษฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ในโครงการโควตาพิเศษฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา