โลโก้เว็บไซต์ สาขาพืชศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญสาขาและกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาพืชศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญสาขาและกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมทำบุญสาขา เพื่อความเป็นศิริมงคล และกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดิมศิลป์ รามศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สุรพรไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล สุรพรไพบูลย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ และได้เกษียณอายุราชการ เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

          ทางสาขาพืชศาสตร์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความพูกพันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยทำพิธีด้านศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มาทำบุญถวายสังฆทานและอาหารเพล โดยมีนายภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี หลังจากเสร็จกิจกรรมพิธีสงฆ์ เป็นกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงของแต่ละชั้นปี การมอบของรางวัล และของที่ระลึก ต่อด้วยการแข่งขันส้มตำลีลาระหว่างชั้นปี ในช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. ทำการปล่อยปลาลงสระบริเวณด้านหน้าสาขาและร่วมกันพัฒนาบริเวณใกล้เคียงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา