โลโก้เว็บไซต์ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบจุดตั้งโรงเรือนปลูกกัญชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบจุดตั้งโรงเรือนปลูกกัญชา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือบูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ นำทีมเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบจุดตั้งโรงเรือนปลูกกัญชา และเข้าพบนายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อปรึกษาเรื่องการขออนุญาตปลูกกัญชาในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน และเข้าชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จากนั้นเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ปลูก ผลิต สกัด และแปรรูป กัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา น่าน) ร่วมกับบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BC) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ เชียงใหม่

เพิ่มเติม มทร.ล้านนา ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด วิจัยและพัฒนาธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา