โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

          โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงายราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และถวายความเคารพ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริฝนหลวงและนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา